1 Domeniul de aplicare

1.1  Acești Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare „CG”) ale DM Smart Electronics (denumită în continuare „Vânzător”) se aplică tuturor contractelor de livrare de bunuri pe care un consumator sau întreprinzător (denumit în continuare „Client”) le încheie cu Vânzătorul cu cu privire la Vânzător încheie mărfurile prezentate în magazinul său online. Includerea condițiilor proprii ale clientului este contrazisă prin prezenta, cu excepția cazului în care s-a convenit altceva.

1.2  Acești Termeni și Condiții Generale se vor aplica în mod corespunzător și contractelor de livrare de vouchere, cu excepția cazului în care sa convenit altfel.

1.3  Un consumator în sensul acestor Termeni și Condiții Generale este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant comerciale sau independente.

1.4  Întreprinzător în sensul prezentelor CG este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente.

2) Încheierea contractului

2.1  Descrierile produselor conținute în magazinul online al vânzătorului nu reprezintă oferte obligatorii din partea vânzătorului, ci servesc pentru a permite clientului să trimită o ofertă obligatorie.

2.2  Clientul poate depune oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al vânzătorului. După plasarea bunurilor selectate în coșul de cumpărături virtual și parcurgerea procesului de comandă electronică, clientul depune o ofertă contractuală obligatorie din punct de vedere legal cu privire la bunurile conținute în coșul de cumpărături făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă. În plus, clientul poate transmite oferta vânzătorului și prin telefon, fax, e-mail sau poștă.

2.3  Vânzătorul poate accepta oferta clientului în termen de cinci zile,

Dacă există mai multe dintre alternativele de mai sus, contractul este încheiat în momentul în care apare prima una dintre alternativele de mai sus. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua în care clientul a trimis oferta și se încheie la sfârșitul celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în termenul menționat anterior, aceasta este considerată a fi o respingere a ofertei, astfel încât clientul nu mai este obligat de declarația sa de intenție.

 

2.4  La depunerea unei oferte prin formularul de comandă online al vânzătorului, textul contractului este salvat de către vânzător după încheierea contractului și trimis clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după ce comanda a fost trimis. Vânzătorul nu face textul contractului accesibil dincolo de aceasta. Dacă clientul și-a creat un cont de utilizator în magazinul online al vânzătorului înainte de a-și trimite comanda, datele comenzii vor fi arhivate pe site-ul vânzătorului și pot fi apelate gratuit de către client prin intermediul contului său de utilizator protejat prin parolă, furnizând datele de conectare corespunzătoare.

2.5  Înainte de transmiterea obligatorie a comenzii prin formularul de comandă online al vânzătorului, clientul poate identifica posibile erori de introducere citind cu atenție informațiile afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia se mărește afișarea pe ecran. Clientul își poate corecta intrările în cadrul procesului de comandă electronică folosind funcțiile obișnuite de tastatură și mouse până când face clic pe butonul care finalizează procesul de comandă.

2.6  romana și engleza sunt disponibile pentru încheierea contractului.

2.7  Procesarea comenzilor și contactul se fac de obicei prin e-mail și procesarea automată a comenzii. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terți însărcinați să proceseze comanda pot fi livrate.

3) Dreptul de retragere

3.1  În general, consumatorii au dreptul la un drept de retragere.

3.2  Mai multe informații despre dreptul de anulare pot fi găsite în politica de anulare a vânzătorului.

4) Prețuri și condiții de plată

4.1  Dacă nu se specifică altfel în descrierea produsului vânzătorului, prețurile indicate sunt prețuri totale care includ taxa legală de vânzare. Orice costuri suplimentare de livrare și transport sunt specificate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2  Pentru livrările în țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare în cazuri individuale pentru care vânzătorul nu este responsabil și care urmează să fie suportate de client. Acestea includ, de exemplu, costurile pentru transferurile de bani de către bănci (de exemplu, comisioane de transfer, comisioane de curs valutar) sau taxe sau taxe de import (de exemplu, taxe vamale). Astfel de costuri pot fi suportate și în legătură cu transferul de bani dacă livrarea nu se face într-o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

4.3  Opțiunile de plată vor fi comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului.

4.4  Dacă s-a convenit plata în avans prin transfer bancar, plata este datorată imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei date scadente ulterioare.

4.5  Dacă selectați metoda de plată „SOFORT”, plata va fi procesată de furnizorul de servicii de plată SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (denumită în continuare „SOFORT”). Pentru a putea achita suma facturii prin „SOFORT”, clientul trebuie să aibă un cont bancar online activat pentru participarea la „SOFORT”, să se identifice corespunzător în timpul procesului de plată și să confirme ordinul de plată către „SOFORT”. Tranzacția de plată se efectuează imediat după aceea de către „SOFORT” și se debitează contul bancar al clientului. Clientul poate apela informații mai detaliate despre metoda de plată „SOFORT” pe internet la https://www.klarna.com/sofort/ .

5) Condiții de livrare și expediere

5.1  În cazul în care vânzătorul se oferă să expedieze mărfurile, livrarea se va face în zona de livrare specificată de vânzător la adresa de livrare specificată de client, dacă nu s-a convenit altfel. La procesarea tranzacției, este decisivă adresa de livrare specificată în procesarea comenzii vânzătorului. Abaterea de la aceasta, daca este selectata metoda de plata Card, adresa de livrare stocata de client la woocommerce payments in momentul platii este decisiva.

5.2  În cazul în care livrarea mărfurilor eșuează din motive pentru care clientul este responsabil, clientul va suporta costurile rezonabile suportate de vânzător ca urmare. Acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile de livrare dacă clientul își exercită efectiv dreptul de retragere. In cazul in care clientul isi exercita efectiv dreptul de anulare, costurile de retur se aplica reglementarea facuta in politica de anulare a vanzatorului.

5.3 În cazul în care clientul acționează ca antreprenor, riscul pierderii accidentale și al deteriorării accidentale a mărfurilor vândute trece către client de îndată ce vânzătorul a livrat articolul expeditorului, transportatorului sau altei persoane sau instituții responsabile cu efectuarea expedierii. . In cazul in care clientul actioneaza in calitate de consumator, riscul pierderii accidentale si deteriorarii accidentale a bunurilor vandute trece doar in momentul in care bunurile sunt predate clientului sau unei persoane autorizate sa le primeasca. Abaterea de la aceasta, riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a bunurilor vândute trece și către client pentru consumatori, de îndată ce vânzătorul predă mărfurile transportatorului,

5.4  Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contract în cazul livrării incorecte sau necorespunzătoare către sine. Acest lucru se aplică numai în cazul în care vânzătorul nu este responsabil pentru nelivrare și a încheiat o anumită tranzacție de acoperire cu furnizorul cu diligența necesară. Vânzătorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a procura bunurile. În cazul indisponibilității sau disponibilității doar parțiale a bunurilor, clientul va fi informat imediat și contraprestația va fi restituită imediat.

5.5  În cazul în care vânzătorul oferă bunurile spre colectare, clientul poate ridica bunurile comandate în orele de lucru specificate de vânzător la adresa specificată de vânzător. În acest caz, nu se vor percepe costuri de transport.

5.6  Voucherele sunt furnizate clientului după cum urmează:

– poștală

6) Pastrarea titlului

Dacă vânzătorul plătește în avans, acesta își păstrează proprietatea asupra bunurilor livrate până când prețul de cumpărare datorat a fost achitat integral.

7) Răspunderea pentru defecte (Garanție)

7.1  Dacă nu se prevede altfel în următoarele reglementări, se aplică răspunderea legală pentru defecte. Prin abatere de la aceasta, în cazul contractelor de livrare de mărfuri se aplică următoarele:

7.2  Dacă clientul acționează ca antreprenor,

7.3  Limitările de răspundere și reducerile de termene menționate mai sus nu se aplică

7.4  În plus, se aplică întreprinzătorilor că termenele de prescripție legale pentru orice drept legal de regres existent rămân neafectate.

7.5  În cazul în care clientul acționează ca comerciant în sensul § 1 HGB, el este supus obligației comerciale de a examina și de a notifica defectele conform § 377 HGB. În cazul în care clientul nu respectă obligațiile de notificare reglementate acolo, bunurile se consideră a fi aprobate.

7.6  În cazul în care clientul acționează în calitate de consumator, acesta este rugat să se plângă livratorului cu privire la bunurile livrate cu daune evidente de transport și să informeze vânzătorul despre acest lucru. Dacă clientul nu se conformează, acest lucru nu are niciun efect asupra revendicărilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

8) Conditii speciale pentru servicii de montaj/instalare

În cazul în care, conform conținutului contractului, vânzătorul datorează nu numai livrarea bunurilor, ci și asamblarea sau instalarea bunurilor la locul clientului și orice măsuri pregătitoare corespunzătoare (de exemplu, măsurători), se aplică următoarele:

8.1  Vânzătorul își oferă serviciile la propria discreție sau prin personal calificat selectat de el. Vânzătorul poate utiliza și serviciile terților (subcontractanți) care lucrează în numele său. Dacă nu se specifică altfel în descrierea serviciului vânzătorului, clientul nu are dreptul de a alege o anumită persoană care să efectueze serviciul dorit.

8.2  Clientul trebuie să furnizeze vânzătorului informațiile complete și veridice necesare pentru furnizarea serviciului datorat, cu condiția ca achiziția acestora să nu intre în sfera responsabilităților vânzătorului conform conținutului contractului.

8.3  Vânzătorul va contacta clientul după încheierea contractului pentru a stabili o programare pentru serviciul datorat. Clientul se va asigura că vânzătorul sau personalul însărcinat de vânzător are acces la facilitățile relevante ale clientului la data convenită.

8.4  Riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a mărfurilor vândute trece la client numai la finalizarea lucrărilor de asamblare și predarea către client.

9) Valorificarea certificatelor cadou

9.1  Voucherele care pot fi achiziționate prin intermediul magazinului online al vânzătorului (denumite în continuare „tichete cadou”) pot fi răscumpărate numai în magazinul online al vânzătorului, dacă nu se specifică altfel în voucher.

9.2  Voucherele cadou și soldurile rămase de pe tichetele cadou pot fi răscumpărate până la sfârșitul celui de-al treilea an după anul în care a fost achiziționat voucherul. Creditul rămas va fi creditat clientului până la data expirării.

9.3  Voucherele cadou pot fi valorificate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

9.4  Pot fi valorificate mai multe tichete cadou pentru o singură comandă.

9.5  Voucherele cadou pot fi folosite doar pentru achiziționarea de Bunuri și nu pot fi utilizate pentru achiziționarea altor Vouchere cadou.

9.6  În cazul în care valoarea voucherului cadou nu este suficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător pentru a achita diferența.

9.7  Soldul unui voucher cadou nu este plătit în numerar și nici nu aduce dobândă.

9.8  Voucherul cadou este transferabil. Vânzătorul poate plăti cu efect de descărcare către proprietarul respectiv care răscumpără voucherul cadou în magazinul online al vânzătorului. Acest lucru nu se aplică dacă vânzătorul are cunoștință sau necunoaștere din neglijență gravă a neautorizării, a incapacității legale sau a lipsei dreptului de a reprezenta proprietarul respectiv.

10) Legea aplicabilă

Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor raporturilor juridice dintre părți, cu excepția legilor privind achiziționarea internațională de bunuri mobile. Pentru consumatori, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă prin dispoziții imperative ale legii statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.

11) Competența

Dacă clientul acționează ca comerciant, persoană juridică de drept public sau fond special de drept public cu sediul social pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile care decurg din acest contract este locul de afaceri ale vânzătorului. În cazul în care clientul are sediul în afara teritoriului Republicii Federale Germania, sediul vânzătorului este locul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile care decurg din acest contract, dacă contractul sau pretențiile care decurg din contract pot fi atribuite profesioniștilor sau profesioniștilor clientului. activitate comerciala. În cazurile de mai sus, însă, vânzătorul este întotdeauna îndreptățit să facă recurs la instanța de la sediul social al clientului.

12) Codul de conduită

– Vânzătorul a respectat regulile „ Google Customer Reviews”, care pot fi vizualizate online la https://support.google.com/merchants/topic/7105962 .

13) Soluționarea alternativă a litigiilor

Comisia UE oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor la următorul link https://ec.europa.eu/consumers/odr

Această platformă servește ca punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de cumpărare online sau de servicii în care este implicat un consumator.

Copyright © 2024 - DM-SmartElectronics.com
DM SmartElectronics, Winterbach 407, 88263 Horgenzell, DE355779733
Translate »